Πιστοποιήσεις

EN ISO 9001:2008

Από το 2008 η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τους τομείς: Εμπορία Χημικών Προϊόντων και Εξοπλισμού για Επιμεταλλώσεις και Παραγωγή και Εμπορία Σιλικόνης.

certificate